top of page

דירת גן בבית משותף בראש העין

הפרויקט כלל תכנון חלוקה פנימית מחודשת, הגשת אישורים לקבלן ועיצוב פנים

bottom of page