top of page

בית קרקע בהדר עם

הפרויקט כלל תכנון והגשת בקשה להיתרים, בניית הבית בשיתוף עם חברת אוסטק שמיר- בנייה קלה וירוקה

bottom of page